Oddział w Olsztynie

Kajki 10/12a
10-547 Olsztyn

tel. 89 5350550
kom. 601 921 272
kom. 661 888 838

atut@hot.pl
krzysztof.lenkiewicz@ochrona-atut.pl

Oddział w Warszawie

ul. Marymoncka 34/21
01-813 Warszawa

tel. 22 833 89 19
kom. 661 888 808

biuro@ochrona-atut.pl
jacek.galkowski@ochrona-atut.pl

ATUT Agencja Ochrony Osób i Mienia

Monitoring obiektów

MONITORING oparty na profesjonalnych systemach alarmowych i wyspecjalizowanych grupach interwencyjnych jest obecnie najtańszym i najskuteczniejszym systemem zabezpieczenia mienia. W skład systemu monitoringu wchodzą nowoczesne i profesjonalne elementy systemu alarmowego, które przekazują napływające informacje do Całodobowego Centrum Monitorowania ATUT wyposażonego m.in.w zbiorcze stacje komputerowe, które odbierają, przetwarzają i archiwizują wszystkie zdarzenia, które przesyłane są z chronionych obiektów.

Przez 24 godziny na dobę system sprawuje nadzór nad obiektem wyposażonym w system alarmowy, który podłączony do nadajnika radiowego, modemu telefonicznego, modemu GSM, GPS lub internetu przekazuje do Całodobowego Centrum Monitorowania ATUT informacje o rodzaju i miejscu zdarzeń.

Całodobowe monitorowanie obiektu polega na odbieraniu, przetwarzaniu i archiwizacji przez stację monitorowania sygnałów alarmowych z chronionego obiektu i odpowiednie z procedurą reagowanie na zdarzenie. Informacje napływające do stacji monitorowania mogą mieć różny charakter, mogą sygnalizować m.in:

 • włamanie, sabotaż
 • napad
 • pożar, zalanie wodą
 • konieczność udzielenia pomocy medycznej.

Ponadto system monitorowania automatycznie przekazuje informacje o podstawowych parametrach systemu alarmowego :

 • brak zasilania
 • sprawność akumulatora
 • łączność pomiędzy użytkownikiem a stacją monitorującą
 • czas załączania i wyłączania systemu alarmowego chronionego obiektu (na życzenie Klienta)

Operator po otrzymaniu sygnału alarmu na miejsce zdarzenia wysyła grupę interwencyjną. Operator Całodobowego Centrum Monitorowania ATUT, współpracuje z Centrum Zarządzania Kryzysowego i posiada bezpośrednią łączność radiową z Dyżurnym Miasta. Może także natychmiast przekazać informacje służbom specjalnym: Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Gazowe, Policja.

Grupy interwencyjne poruszają się w oznakowanych samochodach osobowych i terenowych. Do grup patrolowo – interwencyjnych zatrudnieni są licencjonowani pracownicy ochrony posiadający najwyższy stopień przygotowania zawodowego, jednolicie umundurowani i wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego i broń palną. Zadaniem grup interwencyjnych jest podjęcie działań zmierzających do udaremnienia powstania szkody w mieniu Klienta w czasie jak najkrótszym od chwili uzyskania informacji o zdarzeniu.

 

Obecnie posiadamy wszystkie dostępne na rynku tory transmisji danych sygnałów alarmowych:

 • GSM, GPRS
 • radiowe
 • internetowe
 • telefoniczne

Prosimy pamiętać, że tylko system alarmowy zaprojektowany i zainstalowany przez specjalistów działa skutecznie i bezawaryjnie.

Wartość abonamentu każdorazowo ustalana jest indywidualnie z Klientem.

 

POWRÓT