Oddział w Olsztynie

Kajki 10/12a
10-547 Olsztyn

tel. 89 5350550
kom. 601 921 272
kom. 661 888 838

atut@hot.pl
krzysztof.lenkiewicz@ochrona-atut.pl

Oddział w Warszawie

ul. Marymoncka 34/21
01-813 Warszawa

tel. 22 833 89 19
kom. 661 888 808

biuro@ochrona-atut.pl
jacek.galkowski@ochrona-atut.pl

ATUT Agencja Ochrony Osób i Mienia

Ochrona fizyczna obiektów

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie ochrony mienia. Z naszej ochrony korzystają zarówno duże inwestycje jak i bardziej kameralne jednostki, które ze względu na charakter gromadzonych informacji zobowiązane są do ścisłej ich ochrony.

Stosując nowoczesne formy ochrony jesteśmy w stanie zaspokoić Państwa potrzeby w zakresie ochrony mienia. Skuteczność naszych działań zawdzięczamy odpowiednio przeszkolonym, wyposażonym oraz sprawnym pracownikom ochrony, którzy potrafią zapewnić bezpieczeństwo. Potwierdzeniem wiedzy i umiejętności każdego z nich jest licencja pracownika ochrony.

W czasie służby nasi pracownicy wyposażeni są w niezawodne środki łączności, identyfikator, estetyczny mundur oraz środki przymusu bezpośredniego.

Przez całą dobę wsparcie zapewniają im nasze patrole interwencyjne. Osoby zatrudnione na danym obiekcie nadzorowane są przez techniczne urządzenia nadzorujące i rejestrujące ich pracę oraz koordynatora ochrony oraz inspektora nadzoru, dokonującemu kontroli pracy naszych pracowników ochrony oraz stanu zabezpieczeń na obiekcie.


Podstawowy zakres obowiązków pracownika ochrony:

  • ochrona przed włamaniem do obiektów
  • uniemożliwienie wejścia osób nieupoważnionych oraz osób znajdujących się pod wpływem alkoholu czy środków odurzających
  • ochrona przed uszkodzeniem wyposażenia w obiektach oraz dokumentów będących własnością Zleceniodawcy
  • prowadzenie ewidencji kluczy, uzbrajanie i rozbrajanie systemów alarmowych, zamykanie i otwieranie obiektów w określonych godzinach stałe patrolowanie terenu obiektu zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz
  • obsługa systemów elektronicznej ochrony np. tel. przemysłowej, alarmowych, ppoż., itp.
  • skuteczne reagowanie w przypadkach jakiegokolwiek zagrożenia
  • prowadzenie rejestru dyżuru
  • niezwłoczne informowanie osób upoważnionych przez Klienta o wszystkich zaistniałych zdarzeniach na terenie ochranianych obiektów
  • realizowanie innych postanowień, opracowanych zgodnie z życzeniem Klienta

Nasi pracownicy wyznaczeni do realizacji obowiązków, charakteryzują się nieskazitelną prezencją, wysoką kulturą osobistą jak i doświadczeniem.

Nawet najlepsza technologia nie zastąpi czujnego oka pracownika ochrony.

POWRÓT