Oddział w Olsztynie

Kajki 10/12a
10-547 Olsztyn

tel. 89 5350550
kom. 601 921 272
kom. 661 888 838

atut@hot.pl
krzysztof.lenkiewicz@ochrona-atut.pl

Oddział w Warszawie

ul. Marymoncka 34/21
01-813 Warszawa

tel. 22 833 89 19
kom. 661 888 808

biuro@ochrona-atut.pl
jacek.galkowski@ochrona-atut.pl

ATUT Agencja Ochrony Osób i Mienia

Ochrona imprez

Od początku naszej działalności ochrona imprez jest jednym z najważniejszych działów w ofercie świadczonych przez nas usług. Zajmujemy się ochroną i pomocą w organizacji wszystkich bez wyjątku rodzajów imprez: widowiska, koncerty, imprezy masowe, pikniki, festyny, zawody sportowe, konferencje, bankiety.

Zabezpieczaliśmy m.in. takie imprezy jak :
Inwazja Mocy RMF FM, Piknik Country Mrągowo, Dni i Noce Szczytna, Cykl Imprez w ramach Lata Artystycznego w Mrągowie, Cykl Imprez w ramach Olsztyńskiego Lata Artystycznego, Pierwszoligowe i Drugoligowe Mecze Piłki Nożnej , Pierwszoligowe Mecze Piłki Siatkowej, imprezy firmowe PGNiG.

Naszym Atutem jest silne zaplecze składające się z licznej wykwalifikowanej kadry doświadczonych pracowników, która dzięki cyklicznym szkoleniom, tworzy grupę fachowców najwyższej klasy. Tak silne zaplecze kadrowe pozwala nam podjąć się realizacji każdego powierzonego zlecenia z zachowaniem najwyższych profesjonalnych standardów.

 

 

 

 

Celem spełnienia wymogów prawnych, wszyscy pracownicy służb porządkowo – informacyjnych ATUT posiadają odpowiednie i niezbędne kwalifikacje zawodowe zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009r. (DZ.U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady. Ministrów z dnia 23.03.2010r. do ww. Ustawy. W elastyczny sposób dostosowujemy się do indywidualnych wymagań Klienta. Od podjęcia współpracy w bardzo aktywny sposób uczestniczymy w przygotowaniu i realizacji imprezy uzupełniając Organizatora naszym doświadczeniem i wiedzą.

 

 

 

 

„ATUT” Agencja Ochrony Osób i Mienia zapewnia m.in:

 • Sprawdzanie uprawnień do przebywania na imprezie.
 • Bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy, a w szczególności:
  1. profesjonalną ochronę VIP (zespołów, wykonawców, itp.);
  2. przestrzeganie nie wnoszenia na imprezę broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (narzędzi) oraz materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych;
  3. przeglądanie zawartości bagaży i odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą przedmioty, o których mowa w pkt. 2;
  4. w przypadku stwierdzenia braku uprawnień osób do przebywania na imprezie albo zakłócania przez te osoby porządku, wezwanie ich do opuszczenia imprezy;
  5. ujęcie w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia;
  6. nie wpuszczanie na imprezę masową osób, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową;
  7. usuwanie z miejsca przeprowadzenia imprezy osób, które swoim zachowaniem zakłócają tę imprezę;
 • Ścisłą współpracę z Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Pogotowiem zabezpieczającym imprezę.

Zachęcamy do kontaktu – profesjonalna obsługa, doradztwo, plany ochrony, wycena, pisemny kosztorys – to nasze ATUTy, na które możecie Państwo liczyć!!!

POWRÓT